Pozdnykov Oleksiy

Born:  01.04.1995

Country:Ukraine

Sprint

Лучшие результаты по годам:
2014- 100м -11.05
2014- 200м -21.83
2014- 400м -47.18
2013- 200м -21.56
2013 -200м -22.08
2013 -400м -47.21

NameВидCountryPBSBAchievementsWAНаправление
Pozdnykov Oleksiy (01.04.1995)200mUKR21.05 (Lutsk; 21.07.2018)21.86 (Sumy; 11.02.2021)Finalist EUCh -5 pl (Belgrade; 2017)https://www.iaaf.org/athletes/ukraine/oleksiy-pozdnyakov-265411Sprint
Pozdnykov Oleksiy (01.04.1995)400mUKR46.42 (Kropyvnytskyi; 26.06.2018)47.16 (Lutsk; 17.05.2021)Finalist EUCh -5 pl (Belgrade; 2017)https://www.iaaf.org/athletes/ukraine/oleksiy-pozdnyakov-265411Sprint
Pozdnykov Oleksiy (01.04.1995)60mUKR7.01 (Sumy; 18.01.2019)7.01 (Sumy; 18.01.2019)Finalist EUCh -5 pl (Belgrade; 2017)https://www.iaaf.org/athletes/ukraine/oleksiy-pozdnyakov-265411Sprint
Pozdnykov Oleksiy (01.04.1995)100mUKR10.90 (Kropyvnytskyi; 11.06.2019)10.90 (Kropyvnytskyi; 11.06.2019)Finalist EUCh -5 pl (Belgrade; 2017)https://www.iaaf.org/athletes/ukraine/oleksiy-pozdnyakov-265411Sprint